For første gang i år var snurrevad da størst i kvantum, med 4.200 tonn, fulgt av garn med 2.700 tonn, lina med 800 tonn, juksa 600 tonn, trål 550 tonn og vel 200 tonn tatt på autoline.

1.550 tonn av snurrevadtorsken ble levert til kjøpere i Vesterålen og 1.200 tonn i Vest-Finnmark. Garnkvantumet var fordelt med omtrent like stort kvantum i Lofoten og Troms med i underkant av 800 tonn på hver.

Også for hysekvantumet på 540 tonn i uke 8 bidro snurrevad sterkt med 225 tonn. På seien stod garn for 560 tonn av totalt 750 tonn.

Totalt omsatt torsk pr uke 8 utgjorde 80.000 tonn,mot 70. 000 tonn til samme tid i fjor. Det dårlige været inneværende uke vil gi et ukekvantum som lå langt lavere enn de 13.500 tonn vi hadde i uke 9 i fjor, så pr uke 9 antas hele forspranget vi hadde på fjoråret å være oppspist.

Til gjengjeld var uke 10 i fjor ei uværsuke, så da kan det snu seg igjen, hvis været og forholdene neste uke bedrer seg.