- Vi er svært glade for dette, sier jurist Ask Økland i Pelagisk forening til Kyst og Fjord.

Miljødirektoratet har gitt prosjektet oppsettende virkning, det vil si at borestart for Statoils del er utsatt inntill alle de ovenfornevnte klagene er behandlet.

Statoil har signalisert at de ville starte boring i området 15. november.

I klagen fra Pelagisk Forening begjæres det at klagen gis oppsettende virkning.

- Det vil bety at aktivitet som er omtalt i klagene starter før klagesaken er blitt endelig avgjort. Vi har derfor tatt stilling til begjæringen om oppsettende virkning. Vi har besluttet at klagene gis oppsettende virkning. Statoil kan dermed ikke starte aktiviteten vedtaket gjelder, herunder å preinstallere utstyr på havbunnen, før klagesaken er endelig avgjort, heter det i svaret fra Miljødirektoratet.

- Begrunnelsen for denne beslutningen er at klagene vedrører grunnlaget for vårt vedtak om tillatelse til avgrensningsbrønnen på Tune Statfjord. Vi mener derfor at det er nødvendig å utsette oppstart av aktiviteten til klagen er behandlet, slik at realiteten i klageadgangen blir ivaretatt i denne saken.

- Avgjørelsen er en beslutning som ledd i klagebehandlingen, og regnes ikke som et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Klageinstansen har likevel anledning til å overprøve vår beslutning. For denne klagesaken er Klima- og miljødepartementet klageinstans.

- Pelagisk forening ser at verden trenger olje, men Vikingbanken er spesielt sårbar og bør absolutt vernes mot oljeboring. Den har vært stengt for fiske etter tobias siden 2009. Det vil derfor være et paradoks om oljeboring blir tillatt. Dette fordi oljeboring har potensielt mye mye større negativ miljøpåvirking enn fiskeri, sier Ask Økland mener at dette svaret kan tenkes å ha innflytelse på eventuelle tilsagn om boring utover Lofoten, Vesterålen og Senja.