Norge eksporterte 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017, noe som er en verdiøkning på tre prosent. Samtidig er det rom for en vesentlig verdiskaping gjennom økt foredling, viser en ny rapport.

PwC rapporten, «Økt foredling av sjømat og restråstoff i Norge», er gjennomført på oppdrag av Innovasjon Norge og skal øke kunnskap om muligheten for økt foredling og utnyttelse av restråstoff fra laksenæringen i Norge.

Haster å snu trenden

-Vi bør ha større fokus på økt foredling i Norge. Rapporten viser at foredling i Norge kan være lønnsom. Den synliggjør at det er fullt mulig å gå fra å være råvareleverandør til å bygge industri. Det forventes en produksjonsvekst og for Norges del haster det å snu trenden og gjøre investeringer i Norge,sier Sigridur Thormodsdottir, avdelingsleder i Innovasjon Norge.

Tatt i betrakting den forventede produksjonsveksten i oppdrettsnæringen, estimert i PwCs Sjømatbarometer til 1,9 millioner tonn i 2030 og 3,2 millioner tonn i 2050, vil omfanget av tapt verdiskaping øke proporsjonalt med produksjonsveksten, dersom man ikke klarer å øke graden av videreforedlingen i Norge.

Stort verdiskapingspotensial

I følge rapporten gir havbruksnæringen i Norge årlig tilgang til over 1,3 millioner tonn råstoff og restråstoff av høy kvalitet. Samtidig som rundt 80 prosent av den norske fisken eksporteres lite foredlet. Dersom alt dette hadde blitt bearbeidet ville det gitt rundt 421 000 tonn råstoff til andre produkter, noe som er en dobling av nåsituasjonen.

- Dagens råstoffstrømmer fra laks og ørret representerer en vesentlig tapt verdiskaping for Norge. Dersom vi bruker en brøkdel av dette volumet for å produsere mer mat for humant konsum, dyremat og eller biomarine ingredienser, så viser rapporten et verdiskapingspotensial på mellom en til åtte milliarder kroner innen 2050. Har vi virkelig råd til å la denne muligheten gå forbi oss, spør Thormodsdottir?

-Oppdrett kommer til å bli enda viktigere i fremtiden. En mer helhetlig tilnærming til utnyttelse av hele råvaren gir muligheter for å øke lønnsomheten og verdiskapingen fra denne næringen ytterligere, avslutter Thormodsdottir.