-Vi er meget fornøyd med at Fiskeridirektoratet har åpnet fjordlinjene for hele flåten i vinterhalvåret. Dette sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen, i en melding fra Norges Fiskarlag.

Endret forskrift

I J-melding nummer tre for 2015 heter det nå i § 33 d tredje ledd:

«Ved fiske etter sild med not i områder sør for N 70° 40,50′ og vest for Ø 20° 00,00′, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt for fartøy under 21 meter å fiske innenfor fjordlinjene. Videre er det i perioden fra og med 1. september til og med 31. mars tillatt å fiske sild med not innenfor fjordlinjene i statistikkkområdet 05 uavhengig av fartøyets størrelse.»

-Dette betyr at en vanskelig sak er løst på en god måte, sier Ingebrigtsen.

Han mener det med den siste justeringen kommer tydelig frem at Fiskeridirektoratet ser at det må gjøres tilpasninger for at alle deler av flåten kan dra nytte av at det i enkeltfiskerier er viktig å få tatt fisken når den er tilgjengelig.

Tett dialog

Som leder i fiskarlaget har Kjell Ingebrigtsen hatt en tett dialog med ulike myndighetsnivå i saken. Mandag var det en rekke samtaler for å tilrettelegge for en løsning og få en avklaring med myndighetene om å få åpnet opp fjordlinjene for fiske etter nvg-sild for flåten over 21 meter.

Ingebrigtsen sier at han i samtaler med fiskeriministeren fikk klar tilbakemelding om at departementet i utgangspunktet ikke ville endre forskriften som stenger ute fartøy over 21 meter fra sildefisket, og at ministeren henviste til den fullmakten som Fiskeridirektoratet har til å gjøre unntak fra forskriften. Dialogen med Fiskeridirektoratet ble utløst ved forskriftsendringen som altså trer i kraft med umiddelbar endring.

Har allerede virket

-Vi er som sagt meget tilfreds og har tirsdag morgen allerede fått en rekke positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer i denne saken. Denne endringen har bidratt til at flere fartøy nå har kunnet gå i gang med sine fangstoperasjoner som ga umiddelbar uttelling for båt og mannskap. Allerede mandag kveld ble det meldt inn flere fangster. «Hasting» fra Kolvereid var en av dem med innmelding på 95 tonn notfanget sild som nå leveres på Senjahopen, sier Kjell Ingebrigtsen til fiskarlagets nettside.