Nå kan du nominere kandidater til Fyrtårnprisen 2012.

Fyrtårnprisens målsetning er å bidra til økt oppmerksomhet om arbeid som gjøres for å fremme Norge som fiskeri- og kystnasjon, og skal tjene som inspirasjon til fortsatt arbeid innen området.

Fyrtårnprisen 2012 skal tildeles person(er) eller organisasjoner som gjennom å utmerke seg ut over det vanlige innen sitt virke, nasjonalt eller internasjonalt, har markedsført Fiskeri- og kystnasjonen Norge på en positiv måte.

Tidligere vinnere er: Redningsselskapet (2011), Dag Lindebjerg (2010), Ingrid Espelid Hovig (2009), Steinar Olaisen (2008), WWF Norge (2007), Kystaksjonen for tsunamiofrene (2006), Forbundet Kysten (2005) og Kystvakten (2004). Kandidater til prisen kan foreslås til per nettsidene www.regjeringen.no/fkd eller per brev til departementet.

Fristen for å nominere kandidater til Fyrtårnprisen 2012 er onsdag 2.mai 2012.