Sjømatrådets torskekonferanse er sannsynligvis den viktigste samlingsplassen for norske hvitfiskprodusenter. Som vanlig er det et tett program med et spenn fra lokale produsenter til innblikk i andre lands torskefiskeri.

Økonomisk overblikk

Markedssituasjonen er viet stor oppmerksomhet, både fra sjømatrådets ståsted samt at deltakerne vil få presentert et anslag om hvordan det kommende året kan fortone seg i forhold til den økonomiske situasjonen på verdensbasis.

Prioritert bort

Fiskeriminister Elisabeth Alsaker valgte på sin side å prioritere bort torskekonferansen og sendte i stedet statssekretær Amund Drønen Ringdal.