Det sier Odd Arne Mikkelsen på 15 meter lange «Charmi» fra Mehamn. Han frykter at de må ta juleferie i september.

Bakgrunnen er Fiskeridirektoratets melding om stoppen i det frie seifisket tidligere i dag. Tilbake står «Charmi» og andre med kvote på bare 90 tonn. Det betyr stillstand og skrekkscenario på Finnmarkskysten til høsten, frykter Mikkelsen, som mener store kystfartøy har spesialisert seg på det frie seifisket, mens Fiskeridirektoratet har neglisjert den tradisjonelle ressursfordelinga flåtegruppene i mellom, slik den er nedfelt i Finnmarksmodellen.

– Dermed er denne seien havnet på helt andre båtdekk enn den skulle, én av disse båtene har alene fisket 1800 tonn. Allerede for seks uker siden ringte jeg direktoratet og advarte mot hva som var i ferd med å skje, men fikk bare til svar at de var mest bekymret for at seikvoten ikke ville bli tatt. Nå ser vi hvordan det gikk.

- Direktoratet åpner året med fritt seifiske, men følger ikke med på hvordan dette utvikler seg. Og nå er løpet kjørt.