Nordland Fylkes Fiskarlag viser i en uttalelse til den vanskelige situasjonen som har oppstått i samfunnet de siste ukene etter utbruddet av koronaviruset. Hele samfunnet har stoppet opp og det er ikke mulig å verken ha reisevirksomhet eller møtevirksomhet. Dette rammer også Stortinget som har redusert møtevirksomheten til bare det aller nødvendigste. Det samme gjelder arbeidet i Næringskomiteen som har møter via elektroniske medium. Dette er neppe hensiktsmessig i en så viktig sak for fiskerinæringen som det Kvotemeldingen er, skriver fylkeslaget.

- Vi har registrert Norges Fiskarlags krav om at Kvotemeldingen bør behandles i Stortinget allerede i vår. Dette har frem til nå vært en god målsetting slik at en så snart som mulig kan få på plass gode og forutsigbare rammebetingelser for fiskerinæringen. Nordland Fylkes Fiskarlag mener at med bakgrunn i dagens situasjon settes demokratiet på prøve dersom en skal tvinge gjennom en behandling allerede nå i vår. Dette med bakgrunn i at det er umulig å få avholdt møter med de som skal forme fremtiden for fiskerinæringen. Samtidig blir det utfordrende å få til det brede forliket i Stortinget rundt meldingen noe som er et sterkt ønske fra næringen.

Det er heller ikke sikkert at en behandling og beslutning om næringens fremtid under de rådende forhold vil falle ut til å bli den beste for oss. Næringen er avhengig av at de rammebetingelser som nå skal trekkes opp står seg over tid og at det ikke kan legges opp til omkamper i nær fremtid. En slik beslutning gitt dagens situasjon ser en for seg blir vanskelig å få til, skriver fylkeslaget.

Med bakgrunn i foranstående vil Nordland Fylkes Fiskarlag be Norges Fiskarlag ta et initiativ overfor Stortinget til at behandlingen av Kvotemeldingen utsettes til høsten og inntil situasjonen i samfunnet har blitt normalisert.