Rydd Norge-programmet er Norges første nasjonale ryddeprogram. Programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond. Nå er det avklart både hvor det skal ryddes, når det skal ryddes og hvem som skal rydde i de ulike områdene i Troms og Finnmark.

Kartet viser hvilke områder som skal ryddes og hvem som har ansvaret.

- Vi mottok tilbud fra flere dyktige aktører, og det er helt tydelig et stort ryddeengasjement i denne regionen. Til tross for hard konkurranse, har vi nå landet på aktører som vi er trygge på har den kompetansen, erfaringen og kapasiteten som trengs for å rydde forsvarlig og grundig i Troms og Finnmark. Nå gleder vi oss til at aktørene kan sette i gang med ryddingen, og forventer at det skjer i juli, sier Anja Stokkan, ansvarlig for Rydd Norge-programmet i Troms og Finnmark i Handelens Miljøfond.

God kompetanse til å rydde i nord

Det har ikke vært mangel på ryddekompetanse i nord. Hele seks ulike aktører får dele på oppdraget med å få plastsøpla i Troms og Finnmark bort. Aktørene Arktisk Geotek, Naturtjenester i Nord, Æventyr Opplevelser, NovuMare, In the Same Boat og Friluftsrådene har fått i oppdrag å rydde en kystlinje på totalt 3 473 km.

- Vi er utrolig glad for å få tilliten fra Handelens Miljøfond til å være en av aktørene som har blitt valgt til å rydde i Troms og Finnmark. Her i nord er det mye uforutsigbar vær og vind og krevende natur. Vi har lang erfaring med logistikk og krevende feltarbeid i disse områdene. Vi tror at vår kompetanse vil gjøre god nytte i dette programmet, og nå gleder vi oss til å bidra med å fjerne plasten fra vår fine kystlinje, sier Rune Muladal i Naturtjenester i Nord.

Ryddingen er i gang i flere regioner

Det er første gang i Norgeshistorien at et program går så strukturert til verks for å rydde landet for plastforsøpling. Handelens Miljøfond skal i 2021 bruke over 100 millioner på Rydd Norge-programmet.

- Det første målet vi har satt oss er å rydde 40 prosent av ytre kyst, og ryddingen er allerede i gang i flere områder der vi har fått ryddeaktører på plass, som for eksempel Nordland. Med Rydd Norge-programmet skal vi rydde der det er behov for mer profesjonalisert kapasitet, fordi områdene som skal ryddes er vanskelig tilgjengelige, har sårbar natur og dyreliv og der gode rutiner rundt sikkerhet må være på plass. Dette arbeidet kommer i tillegg til den viktige innsatsen frivillige bidrar med, og sammen skal vi nå ta et krafttak for å få plasten helt bort, avslutter Stokkan.

Disse skal rydde i Troms og Finnmark:

  • Arktisk Geotek

  • Naturtjenester i Nord

  • Æventyr Opplevelser

  • NovuMare

  • In the Same Boat og Friluftsrådene