Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Onsdag presenterte de borgerlige partiene en avtale om statsbudsjettet for 2018. I avtaledokumentet går det fram at både Sett Sjøbein er inne igjen med 2,5 millioner, samt at velferden for fiskere får samme tilskudd som i 2017.

Det er også en post i budsjettavtalen om bestandsforskning på kommersielt viktige arter oppført med 10 millioner kroner.

-Forskningen MÅ styrkes og dette er meget gode nyheter for oss som driver i denne næringen, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Var skuffet

-Jeg uttrykte skuffelse da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem i oktober. Med de få næringsrettede justeringene som nå er gjort er det grunn til å si at vi er fornøyd, sier Fiskarlagets leder.

-Når vi nå er sikker på at fiskerne både tilbys et velferdstilbud i 2018 og at de mange unge som står på terskelen til voksenlivet blir utfordret av de dyktige medarbeiderne i Sett sjøbein, så gjør det at jeg vil ta helg denne uken med en ekstra godbit til kaffen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Velferd for alle

Norges Fiskarlag driver drøyt 20 velferdsstasjoner lang kysten. Stasjonene er åpne i sesongene og alle fiskere er velkommen til å benytte velferdstilbudet langs kysten.

Fiskarlaget driver ordningen med støtte fra myndighetene og salgslagene. Budsjettposten på statsbudsjettet på 2,2 millioner til fiskervelferd deles med 55 prosent til Fiskarlaget og resten til Den indre Sjømannsmisjon.

Velferdsstasjonene gir et tilbud om klesvask, dusj, lett servering og en sosial arena.

-Vi vil arbeide videre for å synliggjøre at dette er en viktig budsjettpost og at vår klare forventning er at dette tilbudet opprettholdes. Norske kystfiskere drar ofte hjemmefra for uker og måneder av gangen. Da er et velferdsmessig minimumstilbud et svært lite bidrag til bekvemmeligheter som vi andre tar for gitt og det vil vi minne våre sentrale politikere om også i fortsettelsen.

Kan sette Sjøbein

Kjell Ingebrigtsen er også meget fornøyd med at rekrutteringsprosjektet Sett sjøbein nå opprettholder en støtte på 50 prosent av sitt driftsbudsjett fra det offentlige. Prosjektet har i en årrekke bidratt til forbedret rekruttering og synliggjøring av næringen.

-Jeg viste i oktober til at sjømatnæringen er svært lite synlig i fagplaner og skoleverk. Det er derfor av stor betydning at Sett sjøbein kan opprettholde sitt arbeid med å synliggjøre næringen for dagens unge. Jeg var tydelig på at regjeringens ambisjon om å satse på den blå sektoren også må vises gjennom denne typen tiltak overfor de unge, og jeg er glad for at dette argumentet har nådd gjennom, sier Kjell Ingebrigtsen.