Benker, stoler, mobildeksel og kortterminaler. Dette er bare noen av produktene som blir til igjennom et unikt samarbeid fra Bodø til Danmark, melder Nofir i en pressemelding

Norske fortøyningstau fra fiskeri- og havbruksnæringen leveres av bodøselskapet Nofir, og det danske selskapet PLASTIX gjør det om til «grønn plastikk», som siden gjøres om til ulike produkter.

- Fiskeri- og oppdrettsnæringa slet lenge med å finne en god løsning for tauene sine, og det var viktig for oss å løse den utfordringen både for næringa og for miljøets skyld. At tauene i tillegg kan bli om til så mye forskjellig er en ekstra stjerne i boka, sier daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen.

Mer kan resirkuleres

Som et av verdens største selskap på gjenvinning av materialer fra fiskeri- og oppdrettsnæringa mottar de alt fra rensefiskskjul og presenninger til tau og nøter.

Derfor har de bevisst satt fokus på gjenvinningsmulighetene for slike typer material.

- De fleste vet om muligheten for å gjenvinne nøter hos oss, men vi opplever at mange oppdrettere fortsatt ikke vet at det finnes løsninger for andre material enn nøter, for eksempel fortøyningstau. Hadde flere visst av dette, og kanskje også sett alle de ulike tingene tauene kan bli til, så tror vi enda mer av oppdrettsbransjens avfall kunne blitt samlet inn og gjenvunnet, sier Aleksandersen, og legger til at mer gjenvinning er bra for alle parter involvert – ikke minst miljøet.

Også på klessnorene fins det produkter som er gitt nytt plastliv.

Samarbeidspartneren PLASTIX forteller også at etterspørselen etter bærekraftige produkter lagd på avfall fra fiskeri- og havbruksnæringen er stort. I sin portefølje har selskapet alt fra mobildeksel, plantepotter, deodorantbokser, knagger, stoler og resirkulerte tau.

- Vi er glade for det gode samarbeidet vi har hatt med Nofir over lengre tid, og vi ser at stadig flere får øynene opp for den potensielle bruksverdien av avfall fra fiskeri- og oppdrettsnæringa. Selskap og forbrukere blir stadig mer opptatte av å stoppe avfall fra å ende opp i havet, og ikke minst å kunne resirkulere dette materialet til noe nyttig, sier Peter Buhl i PLASTIX.

Maritime industriers avfall blir til innovative produtker

Det danske selskapet konverterer fibre, hovedsakelig fra snurrevad, trål og fortøyningstau fra fiskeri- og oppdrettsnæringa til innovative produkter.

Mye av materialet de har gjenvunnet de siste årene har kommet fra norske oppdrettere og fiskere via Nofir.

- Verden har et stort problem, og det problemet heter avfall i havet. Selv i dag eksisterer det alt for få løsninger for å resirkulere avfall når det når slutten av sin livssyklus, og vi vet at omtrent 10% av avfallet i havet kommer fra maritime industrier i form av garn, tråler og tau. Vi er veldig fornøyde med at den norske næringa er fremoverlente og tar dette problemet på alvor, og håper vi fortsetter å se en økning i antall materiale som kan gjenvinnes, sier Buhl.

Btxt