Som kjent gikk Per Sandberg til det oppsiktsvekkende skritt å trekke hele pliktmeldinga da det fremsto åpenbart at hans forslag til løsning ikke ville få flertall i Stortinget.

Siden har det vært stille i saken, og Aps fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth etterlyste i dag hvor saken står. Hun spurte samtidig om regjeringen har skiftet mening i saken i tiden etter at meldingen ble trukket.

Det kunne Sandberg slå fast at han ikke har gjort, men at han innser at kursen må justeres noe hvis det skal skapes flertall for å gjøre endringer.

- Jeg har gått flere runder med de andre partiene for å se om det er bevegelse. Det har det ikke vært, men jeg registrerer at flere partier ønsker å flytte pliktbehandlingen inn i behandlingen av Eidesen-utvalgets innstilling. Jeg vil se hva jeg gjør i forbindelse med behandlingen av Eidesenutvalget.

Myrseth mente at Sandberg nå vingler i saken, og lurte på hva årsaken til det kunne være.

Per Sandberg avviste at han opptrer uklart.

- Jeg har ikke registrert at Ap eller andre har hatt meninger om hva man skal gjøre i saken. Jeg har ikke mottatt slike signaler, heller ikke nå da jeg sonderte var det signaler om at det var ønske om å gjøre noe med pliktene. Og da tenker jeg at det kanskje er lurt å gjøre dette sammen med behandlingen av kvotesystemet.

- Men har du endra politikken? Har dere lagt bort tanken om å avvikle pliktene? Og har dere et forslag dere ønsker å legge frem? spurte Myrseth.

- Jeg gjentar at regjeringa og undertegnede er villig til å justere for å få på plass et system som er bedre enn i dag. Jeg ønsker jo å gå for det jeg i utgangspunktet la frem, men nå har jeg sondert med partiene på Stortinget for å gjøre endringer, men det har jeg ikke fått svar på. Kysten trenger trygghet og det skal jeg gjøre gjennom en pliktmelding som sikrer dette, sa Sandberg.