Dette tror Sjømat Norge vil bidra til å sikre sjømatproduksjonen framover.

Får avgjørende betydning

– Vi er glad for at Regjeringen har åpnet opp for arbeidstakere fra EØS-området. For å sikre sjømatproduksjonen er det av vesentlig betydning at vi får tilgang på arbeidskraft, sier administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark, i en kommentar til beslutningen.

Sjømat Norge framholder på sin nettside at produksjon av sjømat er definert som en samfunnskritisk funksjon. Og Justisminister Monica Mæland bekreftet i går at EØS-borgere som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge.

- For å sikre sjømatproduksjonen er det av vesentlig betydning at vi får tilgang på arbeidskraft, sier administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark.

Vil sikre sjømatproduksjonen

Under pressekonferansen nevnte justisministeren både fiske og matindustri da hun presenterte tiltaket, noe Sjømat Norge-sjefen er fornøyd med.

– Langs hele kysten og i alle ledd i sjømatnæringen gjøres det en uvurderlig innsats for å sikre mat til markedene. Vi er av den oppfatningen av at endringen vil bidra positivt for å sikre sjømatproduksjonen, sier Ystmark.

Stanser opp uten åpning

Under pressekonferansen tok de Justisministeren for seg de negative konsekvensene ved at utlendinger uten jobb eller bosted i Norge ikke får komme hit. Derfor gjør at regjeringen nå gir unntak slik at landbruksnæringen blant annet får gjennomført helt nødvendig gjødsling, pløying, harving og såing.

Videre mente Mæland at det nå er viktig at å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn.

- Derfor foreslår vi i dag å gjøre unntak fra bortvisningsreglene. Det innebærer blant annet at EØS-borgere som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge. Forutsatt selvsagt at karantenebestemmelsene blir fulgt.

Hun framholdt at bestemmelsene gjaldt følgende næringer foruten landbruk og gartneribransjen både skogbruk, fiske, fiskeindustri, matindustri, petroleumsnæringen, utbygging av vann- og vindkraft og kraftnett.