Råfisklagets ukeomsetning nådde 100,7 mill kroner i uke 43, litt bedre enn tilsvarende uke i fjor (93 mill kroner). Av totalen var 6,8 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter, en tysk ferskfisktråler, og to russiske frysetrålere. Hovedfangsten for disse var torsk med totalt 500 tonn rundvekt, melder råfisklaget på sine nettsider.

Omsetningen for norske båter utgjorde dermed 93,9 mill kroner. Av det var hele 70,1 mill kroner etter leveranser av fryst fisk. Totalt ble det omsatt 3.286 tonn torsk fra norske fartøy og en må tilbake til april for å finne større ukekvantum. Laber omsetning av fersk fisk, bare 23,8 mill kroner, noe som skyldtes at store deler av uka gikk bort i uvær.

Redningsaksjonen etter autolinebåten «Kamaro» som fikk motorhavari ved Bjørnøya vil bli husket og stå som en påminnelse om den kraftige vinden som herjet kysten og våre havområder i uke 43.