Departementet kunngjorde onsdag at de ville lyse ut den 24. konsesjonsrunden, som omfatter 93 blokker i Barentshavet og 9 i Norskehavet. Norges Fiskarlag ba i høringsrunden ifølge NRK om at over halvparten av blokkene måtte tas ut av konsesjonsrunden.

– Det verste som kan skje er at vi får ei oljeutblåsing i gyteperioden. Det vil kunne være med på å ødelegge kanskje en hel årsklasse av torsk eller andre arter i Barentshavet, sier leder i Norges fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen til NRK.

I Norskehavet er det silda som er bekymringen, mens det i Barentshavet handler om torsken.

Ingebrigtsen sier seg overrasket over at ikke departementet har lyttet til Fiskarlaget.

– Vi i Norges Fiskarlag har vært tydelige på at vi ikke er mot oljevirksomhet, men vi må sørge for å ta vare på di områdene som har betydning for fiskeressursene våre, sier Ingebrigtsen til NRK.

I tillegg til protesten fra Fiskarlaget har samtlige miljøvernorganisasjoner gått ut med sterk kritikk av den varslede utlysningen.