- Jeg var nylig i et møte med Tromsø kommune. Vi forsøkte å få gehør for at Tromvik trenger vedlikehold av veier, veilys og det nedlagte skolebygget. Men kommunen har ikke penger. Pengene skal brukes til idrettshall på Kvaløysletta og et badeland til en halv milliard kroner, sier lederen i Tromvik Fiskarlag Roar Arne Robertsen til Kyst og Fjord.

400 fartøy med stort og smått

- Bare når det gjelder omsetning av fisk står Tromvik for rundt 40 millioner kroner per år. Om vi i tillegg tar med fiskerisamfunnene Kvaløyvågen, Vengsøy og Løksfjord, bringer fiskeværene på land verdier for 150 – 170 millioner kroner årlig. I tillegg kommer ringvirkningene av en fiskeflåte på nærmere 400 fartøyer i Tromsø som rangeres som Norges største fiskeriby både regnet i tonn og antall fiskere. Men dette virker det som om byens politikere ikke kjenner til, sier Robertsen.

Interessert i oppdrett

Interessen for Tromsøs fiskeriområder tok seg imidlertid litt kraftig opp da man gikk i gang med kystsoneplanen som skulle rydde plass for ny satsing på lakseoppdrett.

- Vi i Tromvik Fiskarlag er ikke motstandere av oppdrett, men det må skje på en måte som tar tilbørlig hensyn til fiskeriene. En ekspansjon innen oppdrett må skje i lukkede anlegg, aller helt på land for ikke å komme i veien for fiskernes redskaper. Uansett er det viktig å lukke anleggene for å spare miljøet for utslipp av så vel lusemedisiner som annet utslipp, sier Robertsen.