I perioden fra 2007 til 2012 ble det skutt rett i overkant av 6200 havert og steinkobbe i Norge, men til sammen var det beregnet en nesten dobbelt så stor kvote. Totalt kunne det felles 11500 dyr i denne perioden for å fortsatt beholde en levedyktig bestand.

De lave fellingstallene bekymrer marinbiolog Mona Gilstad fra Vega.

– Det er ikke bra at det er et gap mellom kvotene og fangsten som tas i land. Blant anna kan mye sel i et område forringe kvaliteten på fisk, fordi parasitten kveis overføres fra sel til fisk via avføring i vannet. De runde larvene gir dårligere pris på fisken, og kan gi sykdom hvis fisken spises rå, sier Gilstad til Jeger og Fiskeriforbundets nettsider.