Kvotene kom 11. mai som følge av et svært godt hysefiskeri i Finnmark. Begrunnelsen var at de store landingene skapte problemer for landsida og markedet. Parallelt med dette ble det også satt søkelys på leveranser av store kvanta skadd hyse, men Råfisklaget forsikret at hovedårsaken til døgnkvoter på 20 tonn per båt var begrunnet i det store fiskeriet.

Situasjonen har siden vært vurdert fortløpende, men ifølge Fiskeribladet nærmer det seg nå slutten for døgnkvotene. Omsetningssjef Willy Godtliebsen var torsdag til stede i Reguleringsmøtet i Bergen, og kunne her opplyse at døgnkvotene snart avvikles.

- Det har hatt en positiv effekt, både når det gjelder kvalitetsforbedring og det at kvantumet er gått ned. Det går mot en avslutning på døgnkvotene, det er ikke behov for de lenger, sier Godtliebsen til avisa.

Ifølge Godtliebsen står snurrevadflåten for 90 prosent av de 1.300- 1.400 tonn som er landet per uke siden reguleringen trådte i kraft 11. mai.