Dette sier biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland i en pressemelding. Han skal 21. november lede et møte i London angående sikkerheten ved Sellafield-anlegget.

Bildene, publisert av avisen The Guardian, viser to lagringstanker, betegnet som B30, som inneholder hundrevis av radioaktive brenselstaver. Fotoet viser at tankene består av sprukket betong, måker svømmer på vannet og ugress vokser rundt falleferdig utstyr. Sellafield-anlegget B30 blir betegnet som «den mest farlig industribygningen i Vest-Europa».

En talsmann for Sellafield Ltd sa at tankene, som er 60 år gamle, ikke vil bli ryddet opp på flere tiår.

Atomsikkerhetsekspert John Large fortalte magasinet The Ecologist: - Betongen er i en forferdelig tilstand, opptæret og sprukket, og hvis tankene begynner å lekke, vil Magnox-væsken kunne antennes og kan føre til massive utslipp av radioaktivt materiale. Jeg er veldig bekymret på grunn av denne elendige tilstanden og oppfølginen. Etter min mening er det en betydelig risiko for at dette kan svikte. Jeg vil si det er mange hundre tonn der inne. Det kan være årsak til veldige store radioaktive utslipp. Jeg skal ikke foreta noen sammenligninger med Tsjernobyl eller Fukushima, men det kan sikkert føre til alvorlig radioaktive forurensninger over et stort område, og for en svært lang tid.

Det er helt klart at dette er noe som vi skal ta opp med både britiske politikere, atomtilsynsmyndighetene og driverne av atomanlegget i Sellafield ved første anledning. Lofoten mot Sellafield har månedlige møter med nettopp disse og skal arrangere Sellafield-møte i London i slutten av denne måneden, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield.

- Det handler om store forsømmelser av britiske politikere på grunn av de enorme kostnadene og manglende bevilgninger. For oss handler det også om manglende engasjement fra den norske regjeringen og en del norske fylkeskommuner, avslutter Holdal.

Sentralstyremedlem i Venstre, Arne Ivar Mikalsen sier: - Det virker ikke til at nåværende og tidligere norske myndigheter innser alvorlighetsgraden av farene som ligger i Sellafield, England.

Jeg har sett at Lofoten mot Sellafield jobber mye alene i denne saken. En sak norske myndigheter ser ut til å tro er «løst». Det er den overhode ikke.

Mikalsen fortsetter: Det er selvsagt en stor fare lokalt i det vestlige England og Irskesjøen, men dette vil ha svært store konsekvenser for hele Norge om anlegget forfaller mer, og vi får en lekkasje eller eksplosjon. Dette er noe som i økende grad bekymrer meg. Jeg har fulgt Sellafield over noen år nå. Jeg har personlig vært helt inne i selve lagringsområdet, og jeg liker virkelig ikke utviklingen. Her ser vi at fremtiden vår forvaltes av et kommersielt selskap, som har påtatt seg et av EUs største sikkerhetsansvar. Også ser det ut til at anlegget forfaller. Det er skremmende, avslutter Mikalsen.