Har tillit til at politikerne forstår samfunnskontrakten