– Vi er opptatt av at et størst mulig utvalg av god sjømat som produseres i Norge skal stå på bordet i norske hjem og restauranter. Et større tilfang av gode kvalprodukter vil skape flere gode måltidsopplevelser rundt i Norge, sier statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet.

Statssekretæren åpner fredag 8. juni samarbeidsnettverket av bedrifter fra fangst, produsent og forhandlere som skal lansere nye forbrukervennlige kvalprodukter rettet mot det norske markedet.

– Vågekval er en ressurs som er tilgjengelig i store mengder i norske havområder. Vi har lang tradisjon for å utnytte kvalen i Norge og det er flott at nye generasjoner kan lære denne fantastiske ressursen å kjenne, sier Gramstad.