Politiet opplyser at det er en stor brann og at den er ute av kontroll. Derfor er også de nærmeste naboene evakuert. Det er ingen personer som har kommet til skade og brannårsaken er foreløpig ukjent. Beoboere rundt og Rådhuset er evakuert.

Alt av redningsmannskap i kommunen er til stedet, inkludert sivilforsvaret. Men foreløpig er det lite de kan gjøre med selve brannen på grunn av den voldsomme ildsutviklingen. Man regner med at hele anlegget vil gå i sjøen når tid som helst.

Det tidligere fiskebruket som ligger rett ved innkjørselen til byen, etter tunnelen, er benyttet til byggevarer samt at det var to leiligheter på anlegget.