Miljøvernere advarer mot følgene de stadig flere og større anleggene kan få for naturen.

De ber spesielt om at oppdretterne i Kina gjør mer for å begrense de økologiske skadevirkningene av virksomheten.

Økende etterspørsel

Etterspørselen etter oppdrettsfisk er økende, og dermed øker også miljøfaren, heter det i en rapport som ble lagt fram denne uka.

I rapporten påpeker organisasjonen WorldFish Center at 47 prosent av all fisk som ble brukt til mat i 2008, stammet fra oppdrett, Siden da har andelen bare økt, og 90 prosent av verdens fiskeoppdrett finner sted i Asia, melder Norsk Telegrambyrå.

- Det er svært usannsynlig at etterspørselen etter oppdrettsfisk skal gå tilbake. Derfor må vi finne ut av hvordan økende etterspørsel kan møtes uten at vi legger for store byrder på miljøet, sier Sebastian Troeng i miljøverngruppen Conservation International.

Studien fra WorldFish Center tar for seg faktorer som energibruk, klimaendringer og forsuring av vann.

Mindre skadelig

Ifølge studien er fiskeoppdrett mindre skadelig for miljøet enn andre former for matproduksjon, som for eksempel storfehold for produksjon av kjøtt. Men det aller mest miljøvennlige er et vegetarisk kosthold, blir det påpekt.