Det ble eksportert laks for 2,6 milliarder kroner i august som er en økning på 496 millioner kroner eller 24 prosent målt mot august i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 18,8 milliarder kroner som er en nedgang på 463 millioner kroner eller 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i august måned 28,35 kroner mot 28,37 kroner i august 2011. Som for foregående måned er Frankrike og Russland de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 41 millioner eller 37 prosent til totalt 154 millioner kroner i august. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,1 milliarder kroner som er en økning på 223 millioner kroner i forhold til 2011. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.