Walsh mottar prisen for sin kontinuerlig ledende rolle i å skape en felles forståelse av hvordan havisens dynamikk knytter seg til pågående endringer, inkludert ekstreme regionale hendelser, i hele det arktiske systemet. Det var sametingspresident Silje Karine Muotka som delte ut prisen.

– Walsh har gjort banebrytende forskning på naturen og Arktis, sier Muotka.

Fremragende forskning i Arktis

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis – Nord-Norges vitenskapsakademi, Tromsø forskningsstiftelse og UiT Norges arktiske universitet. Prisen, som er på 2 millioner kroner, deles ut annet hvert år.

Mohnprisen skal anerkjenne fremragende forskning relatert til Arktis. Prisen skal også bidra til å sette problemstillinger som er sentrale for den videre utviklingen i Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden.

Et betydelig bidrag til forskningen

Prisen henter sitt navn fra Henrik Mohn, som i tillegg til å regnes som grunnleggeren av norsk meteorologi, sørget for å utstyre en rekke polarekspedisjoner (blant dem Nansens Fram-ferd) med meteorologisk utstyr. Henrik Mohn var dessuten den første direktøren ved Meteorologisk institutt, og han var grandonkel til Trond Mohns far. I tillegg til å belønne fremragende arktisk forskning, markerer prisen det betydelige bidraget Trond Mohn har ytt til forskning og fo