I 2010 ble det frarådet å fiske etter blåkveite i enkelte områder på grunn av faren for at øvre grenseverdi for dioksiner og dioksinlike PCB’er kunne overskrides.

Forutsigbarhet

- Næringen ga i fjor uttrykk for at det er viktig med forutsigbarhet for fiskerne. Derfor ønsker de at områder, hvis nødvendig, blir stengt ved hjelp av reguleringer, heter det i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

En arbeidsgruppe med medlemmer fra Mattilsynet, Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Fiskeridirektoratet har foran årets blåkveitefiske vurdert tiltak. Rapport fra arbeidsgruppen har vært på høring i næringen.

Til grunn for beslutningen om å stenge, ligger data fra basisundersøkelsen fra 2008 samt nye data som var klare i mai 2011. Havforskningsinstituttet har innhentet prøver av blåkveite, som NIFES har analysert.

Lavere verdier

Resultatene fra årets undersøkelser viser lavere verdier enn det som ble funnet i 2006 til 2008. Men på grunn av manglende data fra ett av prøveområdene, bør man unngå å fiske der.

Før neste års blåkveitefiske vil det bli tatt nye kontrollprøver også av dette området.