Drømmen er å gjøre halvøya til russernes svar på Puerto Montt, den chilenske byen som vokser fortere enn alle andre, utelukkende på grunn av lakseoppdrett.

- Produksjonen er ikke stor sammenlignet med Norge, men det er store tall for oss, uttalte nestleder i den russiske fiskeriføderasjonen, Vasiliy Sokolov, under Norsk-Russisk business forum i Oslo i oktober.

Både Sokolov og leder i Russian Sea Aquaculture, Victor Mazanov uttrykte tydelig optimisme rundt russisk akvakultur på møtet som ble holdt i regi av NHO. Russerne er i dag storkonsumenter og representerer Norges viktigste og i volum sterkest voksende enkeltmarked, skriver Kyst.no.

Vår store nabo i øst vil gire opp produksjonen fra akvakultur til det tredoblete. Murmansk skal etter forholdene bli russernes svar på Puerto Montt der både Russian Sea Aquaculture og Russian Salmon har sitt utspring. Etter å ha sett hvilken enorm betydning lakseoppdrett har hatt for verdiskapning langs kysten, arbeidsplasser og ikke minst hvilken fantastisk pengemaskin oppdrettsnæringen har vært for chilenerne, har russerne fått øynene opp for at det samme nå kan være mulig langs deres egen kystlinje.

Nå ber russerne om norsk hjelp for å realisere denne drømmen.

- Vår produksjon i dag samsvarer ikke med hvilket potensial vi har ut i fra de naturgitte forholdene. Oppdrettsnæringen trenger dyktige ansatte og selskapsaktivitet. Det er ingenting vi heller ønsker enn å starte et samarbeid med Norge om dette, var det klare budskapet fra Sokolov under rundbordskonferansen. Målet er 410 000 tonn oppdrettsfisk innen 2020, der flere arter enn laks ligger inne.