Vel 350 fartøy under 13 meter kan nå delta i fiske etter krabben med like stor kvote hver. Totalt kan disse båtene fiske 1200 tonn hankrabber og 50 tonn ho-krabbe.

Lønnsomhet

- På en relativt liten biomasse kan altså 350 fartøy og kanskje 600 mannskaper få et tilskudd til driften. Kvotene i krabbefisket kan ikke struktureres (selges/kjøpes). Krabbekvoten er gratis for alle som skaffer seg et fartøy under 13 meter, det er det som gjør at krabbefisket blir lønnsomt, heter det i en uttalelse fra Øst-Finnmark Kystfiskarlag.