- Satsingen på romindustri treffer oss som en rambukk