Det er med sorg vi i Norges Kystfiskarlag mottok beskjeden om Peter Ørebechs bortgang. Forfatteren og jussprofessoren ved Fiskerihøgskolen i Tromsø spesialiserte seg på fiskerirett og fiskeriforvaltning og var en av de fremste forkjempere for at lov og rett skal følges i norsk fiskeriforvaltning.

Ørebech har vært en uvurderlig støtte og bidragsyter helt siden Kystfiskarlagets spede begynnelse, den gang det het Kystfiskernes Forening. Han bidro velvillig med fagkunnskap og støtte, gjennom god kontakt siden lagets oppstart har vi satt stor pris på å kunne dra god nytte av Ørebechs solide kunnskap og behjelpelighet.

Tidligere leder og grunnlegger av Kystfiskarlaget, Steinar Friis, husker Ørebech som en dyktig støttespiller som alltid stilte opp:

- Det var aldri et nei å få da vi tok kontakt med Peter. Jeg minnes særlig en velvillighet og hjelpsomhet fra en fagmann som har støttet oss fra dag én.  Helt siden oppstarten, gjennom en krevende rettssak, og helt fram til det siste har han bidratt med gode råd og en unik fagkunnskap innenfor sitt felt. Organisasjonen har mye å takke Peter for.

Norges Kystfiskarlag ønsker å utrette en stor takk til Peter Ørebech og særlig hans støtte i arbeidet med å beskytte fiskerilovgivningens formål om å bidra til liv langs kysten. Vi er mange som vil fortsette arbeidet i hans ånd.

Vi sender våre tanker og kondolanser til hans nærmeste.

Norges Kystfiskarlag