Programmet for dagen er som følger:

11.30 – 12.30 Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth legger fram stortingsmeldingen «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling»

13.00 – 14.30 Fiskeriseminar

Fremtidsutsiktene: Hvordan ser de neste årene ut

– Havforskningsinstituttet ved direktør Nils Gunnar Kvamstø.

– Fiskeridirektoratet ved direktør Frank Bakke Jensen.

Hva mener næringa selv?

– Sjømatbedriftene: Tommy Torvanger

– Sjømat Norge: Stine Akselsen

– Pelagisk Forening: Mariann Frantzen

– Kystfiskarlaget: Tom Vegard Kiil

– Fiskarlaget: Kåre Heggebø

– Fiskebåt: Christian Halsteinsen

– Nord Fiskarlag: Roger Hansen

Hvordan får vi en god og opplyst fiskeridebatt?

– Lars Nehru Sand, kommentator i NRK

– Maja Sojtaric, politisk redaktør i Nordlys

– Øystein Hage, redaktør i Fiskeribladet

Politisk panelsamtale: Veivalgene - hvor skal vi og hvordan skal vi komme dit?

– Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap)

– Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp)

– Stortingsrepresentant Olve Grotle (H)

– Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP)

– Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

– Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V)

– Stortingsrepresentant Geir Jørgensen (R)

– Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG)