Det går fram av et brev til Nærings- og fiskeridepartementet i forkant av høstens kvoteforhandlinger med Russland. Kontrollregimet gjør det vanskelig for rekeflåten helt i nord å veksle mellom ulike fangstfelt.

I brevet viser Fiskebåt til at det ble innført et nytt nordlig sjekkpunkt i tilknytning til loddefisket i russisk sone i 2010. Gjennom en ny forordning besluttet russiske myndigheter i 2011 at sjekkpunktet også kunne brukes av andre fiskefartøy, men Fiskebåt mener det fortsatt ikke er langt nok nord til at det tilfredsstiller rekeflåtens behov.

Organisasjonen er tilfreds med at norske myndigheter har fulgt opp saka overfor Russland, men aksepterer ikke at Russland så langt har avvist å finne en praktisk og fornuftig løsning. - Rekekvotene vi bytter til oss fra Russland blir lite verdt dersom det ikke blir mulig eller lønnsomt å fiske dem, påpeker organisasjonen.