For fartøy med ringnottillatelse økes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 5,17. For trålfartøy økes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 1,08.

Endringene gjelder fra og med i dag 18. august 2021.