Levering av drivstoff på Værøy har de siste 12-15 årene vært levert av den private aktøren Værøy Bunker AS.

- For øysamfunnet Værøy vil en nedleggelse og bortfall av drivstoff/bunkringsanlegget få store konsekvenser for næringsliv og befolkning. Spesielt vil fiskeflåten få store problemer. I tillegg vil det ha stor betydning for øvrig næringsliv og for kommunens samfunnsberedskap. Et nytt drivstoff/bunkringsanlegg vil utvilsomt komme hele øysamfunnet til gode, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) som har gitt tommelen opp for søknaden fra Værøy kommune om midler til dette formålet.

Totalt vil det nye anlegget koste om lag 2,2 millioner kroner.