Det var dykker og fotograf Erling Svensen som nylig kom over den fryktede sjøpungen Didemnum vexillum. Han dykket på et av sine vanlige steder, Engøyholmen i Stavanger.

– Sjøpungen dekker et stort område fra syv til tjue meters dyp, inkludert en flott fjellvegg som den er i ferd med å ta over, sier han til Havforskningsinsituttets nettsider.

En hær av «pannekaker» kveler andre arter

For det er visstnok det sjøpungen gjør. Arten danner raskt enorme kolonier og har det med å dekke til andre arter fullstendig. Den er utbredt i Nederland, Frankrike, Irland og Storbritannia og har trolig sitt opphav i Japan. Arten kan ha kommet til Stavanger nylig.

– Tilfeldigvis ble jeg vist bilder av Didemnum vexillum noen dager tidligere. Derfor lå den framme i hjernebarken min. Men da jeg dykket på Engøyholmen i vår, var den definitivt ikke der, sier Svensen, som dokumenterer turene sine med kamera.

Sprer seg som ild i tørt gress

– Denne japanske sjøpungen har stort invasjonspotensiale og stor effekt på miljøet, forklarer havforsker Vivian Husa. Hun leder kartleggingsprosjektet for fremmede arter i sjøen.

– Arten har spredt seg som ild i tørt gress over store deler av verden de siste årene. Vi forventer at den kan skape problemer for blåskjelldyrkere ved å dekke til blåskjellene, og på oppdrettsanlegg ved at å gro på nøtene, sier hun.

Havforsker Vivian Husa tar sterke ord i bruk når hun skal beskrive den Japanske sjøpungens ankomst i norske farvann. Arkivfoto: Stine Hommedal

Har lett i ti år

Gjennom kartleggingsprosjektet har Husa sett etter Didemnum vexillum de siste ti årene. Hun er derfor ikke overrasket over at den nå er bekreftet i norske farvann.

– Stavanger havn har stor båttrafikk. Som mange andre fremmede arter, har den nok haiket hit ved å vokse på skipsskrog, sier forskeren.

Når den først er her, er det lite å gjøre med «invasjonen», ifølge havforskeren.

– Didemnum vexillum er som en pest. Vi kan bare følge med på hvor den sprer seg, sier Vivian Husa, som har fått prøver av arten på glass fra Svensen.