Mandag møtte en delegasjon fra Norge ledelsen i sertifiseringsselskapet MSC i London, der de tok opp kravene, skriver Norges Fiskarlag.

-Vi er bekymret for graden av kompleksitet i de standardene som MSC har satt og vi er også bekymret for at verdens beste fiskeriforvaltning har utfordringer knyttet til å nå alle de krav som settes, sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Han var sammen med fire andre fra Norge i møte med ledelsen i MSC der de norske bekymringene ble tatt opp og drøftet i MSCs hovedkvarter i London mandag.

Skal være krav

Norsk sjømatnæring er innforstått med kravene til de eksisterende MSC-sertifiseringene. Bekymringen er at kravene virker ekskluderende og dermed svekker sertifiseringens internasjonale tyngde.

-Vår bekymring nå er at kravene settes suksessivt høyere og på den måten blir utfordrende å oppfylle selv for Norge. Det gjør at svært mange av de nasjonene vi skulle hatt med oss får enda større utfordringer med å få godkjent sin forvaltning og sine fiskerier. Det er vi ikke tjent med, påpeker Gregussen.

Bred delegasjon

-Jeg vil si vi har hatt en god dialog og oppfatter det slik at MSC er kjenner at de har utfordringer som må adresseres, forteller Otto Gregussen etter møtet.

Han deltok i møtet sammen med internasjonal miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen, Jan Ivar Maråk fra Fiskebåt og salgslagsrepresentantene Trygve Myrvang (Råfisklaget) og Knut Torgnes (Sildesalgslaget).

MSC i Norge

Norges Fiskarlag administrerer sertifiseringen av de norske fiskeriene på vegne av hele næringen og i et samarbeid mellom Sjømatrådet, salgslagene og Fiskarlaget.

Utgangspunktet for møtet var at miljøsertifiserte norske fiskerier må forholde seg til at kravene fra Marine Stewardship Council (MSC) innskjerpes. De nye kravene fra MSC er i et dokument på flere hundre sider med en rekke nye vilkår ut over dem som allerede er innarbeidet i sertifiseringene.

- Hvert vilkår trenger ikke å være ille isolert sett, men problemet er kanskje summen av dem, sier Tor Bjørklund Larsen, internasjonal miljørådgiver i Norges Fiskarlag.