- De refererer fra et møte de ikke var på, med kritikk mot et budskap de ikke har hørt og som jeg ikke kjenner meg igjen i. Fullstendig useriøst, fra en tankesmie jeg trodde var mer opptatt av å være grundig og presis enn det de viser her, sier Myrseth til Kyst og Fjord.

Det var i går at Torbjørn Trondsen og Arne Luther i Kystens Tankesmie gikk ut mot Myrseth, fordi hun på årsmøtet i Troms Arbeiderparti skal ha sagt at «det ikke var noen god idé å overføre torskekvoter fra trålerne til kystfiskeflåten».

Stråmannsargumentasjon

- Dette er stråmannsargumentasjon. Hadde de to vært til stede på møtet, ville de ha fått med seg en kjempegod debatt om kvotemeldinga. De ville møtt vår partileder Jonas Gahr Støre, svært opptatt av Nord-Norge og kystflåten, og en forsamling preget av målet om å finne gode løsninger som vi skal spille inn i før stortingsbehandlinga.

- Innholdet i vårt høringssvar må vi komme tilbake til når det er offentlig i neste uke, men det er feil å hevde at vi ikke er opptatt av å styrke kystflåten. Spørsmålet vi debatterer er hvilke metoder som er best for å få dette til. Selvsagt vil Arbeiderpartiet fortsatt opprettholde en differensiert fiskeflåte, slik vi har ment lenge. Og selvsagt er vi opptatt av å styrke kysten, styrke kystflåten og styrke norsk industri som skal foredle fellesskapets ressurser.

- Useriøst

- Alt dette gikk altså Trondsen og Luther glipp av. I stedet fremsier de et budskap om hva som skal ha vært sagt på dette møtet som ingen av oss kjenner oss igjen i. At enkeltpersoner kan komme med slike grunnløse påstander, får så være, men jeg hadde trodd at en tankesmie var mye mer grundig og korrekt enn dette utspillet bærer preg av, sier hun.