Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Økonomisjef i Råfisklaget, Tommy Nygård slo fast at ting går bra i både fiskerinæringa og dermed også for Råfisklaget.

- Med tanke på at vi sto her i 2013 og 14 og ba om en økning, er det i dag mye lettere å komme tilbake og foreslå en reduksjon.

Nygård la frem en analyse for de neste ti år som viser at laget ville komme til å bygge en større egenkapital enn lagets vedtatte målsetning, og at det derfor er grunnlag for å sette ned trekket fiskerne betaler inn for lagets jobb med å omsette fangstene.

- Dette vil være det laveste avgiftsnivået i Råfisklagets historie. Det vil jo passe bra med alle andre rekorder som er satt de siste årene, sa Nygård i sin orientering.

Årsmøtet vedtok følgende endring i lagsavgiften fra 1. juli:

Ferske produkter fra 1 til 0,9 prosent.

Ombordfrosne eller sjøltilvirkede produkter fra 0,79 til 0,69 prosent.

Ombordfrossen filet, farse, med mere fra 0,35 til 0,28 prosent.