Fiskarlaget melder at Forsvarets forskningsinstitutt varsler om perioder med forstyrrelser av GPS-signaler ved Andøya fra 21. august og til midten av september.

- Det vil kunne bli midlertidige forstyrrelser i GPS-signaler for fartøyer i Andfjorden og i havområdene nord og vest for Andøy i perioden fra og med onsdag 21. august til og med søndag 15. september, opplyser Sjefsforsker Eirik Blix Madsen i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Forstyrrelsene av GPS-signalene vil kunne opptre i tidsrommet mellom klokken 12.00 og 23.00 og mellom fire til åtte ganger i perioden. Forstyrrelsene vil ha en varighet på om lag en time hver gang.

– Vi vil tilstrebe å begrense forstyrrelsene så mye som mulig da vi er klar over ulempene dette kan medføre, sier Eirik Blix Madsen til Fiskarlaget.