Flertallet mener nasjonalparken mangler lokal forankring, og at konsekvensene av vernet ikke er tilstrekkelig belyst. 43 av fylkestingets 53 representanter stilte seg bak vedtaket da fylkestinget i forrige uke behandlet forslaget til verneplan og forvaltningsplan.

- Det viktigste er at vi ikke vet hva de berørte kommunene mener, sier fylkesråd Hild-Marit Olsen (A).

Marius Meisfjord Jøsevold (SV) mistenkte at andre grunner stod bak, og at nasjonalparken kan legge hindringer i veien for oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen. - Å vise til mangel på lokal forankring må bero på en misforståelse. Moskenes tok selv initiativ til å utrede nasjonalpark. Det skal dessuten avholdes folkeavstemning, sa Jøsevold.

Fylkestingets vedtak er imidlertid ikke noe endelig nei. Nå gjennomføres høringsprosessen, samtidig som kommunestyret i Moskenes neste uke avgjør om det skal avholdes folkeavstemning eller ikke.

- Fylkestinget burde ventet med å uttale seg, sier Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen (A) til Lofotposten.