Open Concept

Ungdom fra Lebesby kommune som er uten arbeid eller sommerjobb kan snart delta i ungdomsfiskeordningen på en topp moderne speedsjark.

Ungdomsfisket ledes i år av fisker og skipper Tomas Sagen fra Kjøllefjord. Han skal dele på skipperansvaret med Jonny Pedersen fra Striptind AS, som leier ut båten «Ørntind».

Torsk og sei seks dager i uken

- Ved godt vær satser vi på ungdomsfiske seks dager i uken, sier Sagen.

- Vi vil ha et liknende opplegg som i Mehamn, med grupper på fire personer på hver tur.

Avhengig av antall deltakere tror Sagen at hver gruppe kan få minst to turer i uken. Det finnes juksamaskin til alle i en gruppe. Primært vil det fiskes torsk og sei.

Deltakere må fylle 14 år senest i 2011, men ikke være fylt 25 år ved oppstart.

Dispensasjon og fangstdeling

Ungdomsfiskeordningen gjelder fra 27. juni til 6. august, og kommunen håper på stor oppslutning. Det vil bli søkt dispensasjon fra begrensningen på omsetning over kr. 50.000 per person og fartøy.

- Fangsten deles likt på deltakerne ombord. Drar vi opp 400 kilo, blir det hundre kilo på hver, avslutter en entusiastisk Sagen.