FrPs Harald T. Nesvik som er nestleder i næringskomiteen på Stortinget, mener det er tullete av Fiskeridirektoratet å innføre 15 års aldersgrense på fiske. Fiskeridirektoratet vurderer å innføre aldersgrense på fiske, for å bekjempe kvotejuks. I dag kan alle hobbyfiskere levere inntil 1000 kilo fisk i året.

Kyst og Fjord meldte dette mandag denne uka.

Signaleffekten av å innføre en nedre aldersgrense på fiske er meget uheldig. Dette er helt feil beskjed å gi til kyst-Norge, mener stortingsrepresentanten.

- Direktoratet er ute på ville veier. Det er galt å innføre aldersgrense på fiske fordi det er noen ytterst få som utnytter systemet. Jeg mener det er et langt større problem at utenlandske trålere spyler tonnevis med fisk over bord, eller driver organisert og omfattende overfiske, sier Nesvik.

- At noen få utnytter dagens system er ikke et så stort problem at vi skal straffe alle andre som fisker. Her har vi en fiskerettighet som gjelder alle og som vi har hatt i mange år. Da blir det meningsløst å innføre en aldersgrense på dette.

Nesvik viser til at fiskeindustrien i dag sliter med rekruttering og frykter at en aldersgrense vil gjøre det enda vanskeligere å få unge til å interessere seg for fiskeyrket.

- Vi må lære opp våre barn til å bruke havet og utnytte de ressursene som er der i dag. Jeg mener det er viktig at unge får mulighet til å fiske og kanskje tjene seg noen kroner, i stedet for bare å stå på kaia og skjære torsketunger.