Verdien økte med 13 millioner kroner, eller 39 prosent, sammenlignet med mai i fjor

Volumet falt med 13 prosent

Italia, USA og Storbritannia var de største markedene for tørrfisk i mai

Eksportvolumet til vårt største tørrfiskmarked Italia sank 21 prosent i mai, til 85 tonn.

- Eksportverdien til Italia endte på 27 millioner kroner, noe som er en økning på 18 prosent sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år er eksportvolumet av tørrfisk til Italia 920 tonn. Dette er 2 prosent lavere enn i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.