Det er Fiskeridirektoratet som inviterer til møtet, der det vil bli gitt introduksjon i bestands- og markedssituasjonen, og erfaringer årets fangst og fra tidligere år.

Dagsorden:

Tema for møtet er blant annet:

**Bestandsutvikling og kvoteanbefalinger, Havforskningsinstituttet.

**Fangst og deltagelse, Fiskeridirektoratet.

**Markedsforhold, Norges Råfisklag.

**Reguleringen av kongekrabbe, Nofima.

- Møtet er åpent for alle og avsluttes med aktuelle problemstillinger for reguleringen 2024 og åpen diskusjon, der Fiskeridirektoratet ønsker deltakernes innspill. Møtet avholdes av Fiskeridirektoratet i Vadsø, torsdag 31. august 2023, kl. 12-17. Du kan møte opp fysisk eller delta digitalt, skriver Råfisklaget.

Les mer og meld deg på hos Fiskeridirektoratet her.