Fiskeridirektøren har besluttet å øke torskekvotene til torsketrålerne med 170 tonn pr. kvotefaktor og til konvensjonelle havfiskefartøy med 46 tonn pr. kvotefaktor.

For torsketrålere som deltar i bonusordningen økes kvoten med 9 tonn pr. fartøy.

Kvotetilleggene gis som maksimalkvotetillegg med umiddelbar virkning.

Fiskeridirektøren minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel.