I flere tiår var han en av motorene for en omfattende skolering av norske fiskere, politikere og byråkrater. Ragnar Sandbæk mener fiskerne må jobbe med kystsoneplanlegging for ikke å bli dyttet til side langs kysten.

– Det er altfor sent å komme inn i prosessene på høringsnivå, advarer Ragnar Sandbæk. Dere må inn tidlig. Med god dokumentasjon. Sørg for å lære dette til den den oppvoksende slekt. Plukk ut oppegående pensjonister som kan ta seg av dette, når man selv ikke har tid som aktiv fisker,

– Kanskje har vi vært slappe, både dere og muligens også vi med å følge opp de gode intensjonene fra den gang. Jeg mener fiskerne på nytt må kurses for å være påkoblet i kampen om areal og rettigheter på kysten.

Les hele intervjuet her.