Det melder Fiskeribladet på sine nettsider. Tilfeldighetene ville det slik at en av avisens journalister var på bedriften ta inspektørene og poilitiet ankom.

- Hadde ikke Fiskeribladet vært til stede, ville denne saken endt helt annerledes, mener Svein Lyder.

Mattilsynet innrømmer at det var en overreaksjon å ha med seg politi på inspeksjonen.

- Vi har beklaget overfor ham at vi benyttet politi under inspeksjonen, sier leder May-Tove Iversen i seksjon for fisk og mat i Mattilsynets avdeling Finnmark sier til samme avis.

- Vi har i etterkant hatt gode møter med en vennlig og konstruktiv dialog. Jeg vil berømme Mattilsynet for at de tok fatt i saken og kom med en beklagelse. For vi trenger et godt tilsyn som samarbeider godt med fiskeribransjen, sier han.

I forbindelse med inspeksjonen fikk Lyder beskjed om at 2500 kilo torsk som han nylig hadde kjøpt, måtte kastes. Deretter fikk han beskjed om at han måtte forvisse seg om, gjennom dokumentasjon, at råstoffet var egnet til menneskeføde. Den ble etter hvert hengt og vil bli omsatt dersom han framskaffer den omtalte dokumentasjonen.

I Lyder mobile kjøpstillatelse skal innveiingen av fisken skje utendørs, tolker Mattilsynet det. Lyder har gjort det innendørs og vekta stod også inne på anlegget da inspeksjonen ble utført.

- Vi mener fremdeles at fisken er mer beskyttet om vi kjører den gjennom lageret enn under åpen himmel. Så alt ble gjort i beste mening. Men om reglementet sier noe annet, skal vi selvsagt innrette oss etter det, sier Lyder.

Begrunnelsen for at det skal skje ute, henger sammen med at mottaket i Dyfjord ennå ikke hart godkjenning for lagring av fisk. Dermed skal ikke fisken stå under tak.

De påstod videre at han brukte is fra anlegget. Det hadde fiskekjøperen bevis for at han ikke hadde gjort.

Han mener i ettertid at han ble framstilt som en kriminell, med politioppbudet.

- Jeg blir hengt ut og kriminalisert overfor hele bygda og dets fiskere. Dette er både flaut og skadelig for meg og min bedrift, sa han etter inspeksjonen.

Avdelingsleder May-Tove Iversen i Mattilsynet i Finnmark sier at de har hatt gode møter med Lyder etter inspeksjonen i april. Hun var ikke til stede aprildagen i Dyfjord.

- Om det at mediene var med på tilsynet i Dyfjord har bidratt til løsning er vi ikke så sikker på. Dersom vi får henvendelse fra virksomheter etter et tilsyn med klage på noe, så vil vi starte en prosess for å sjekke hva som har skjedd i saken, og da kan det hende vi ender opp med et dialogmøte mellom virksomhet og Mattilsynet. Mattilsynet er opptatt av dialog med næringen og de får opplyst i tilsynsrapport at de kan komme med tilbakemelding på faktafeil i rapport og eventuelt klage på vedtak som fattes dersom det blir fattet vedtak, svarer Iversen til Fiskeribladet.