Fiskeridirektøren besluttet torsdag formiddag å øke maksimalkvotene for fartøy med torsketråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak til 2 300 tonn per kvotefaktor.

Maksimalkvoten til fartøy med seitråltillatelse øker til 1 000 tonn sei per kvotefaktor.

Maksimalkvoten til fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse øker til 600 tonn sei per kvotefaktor, skriver Fiskridirektoratet i en melding.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, men direktoratet minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel.