Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet tirsdag kveld. - Kvotesystemet er opp gjennom årene blitt et lappeteppe av forskjellige ordninger. De fleste er enige i at det er på tide å forenkle og modernisere dette systemet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding. Tema som opplagt vil engasjere er om Finnmarksmodellen, med en firedelt lengdegrense i kystflåten, vil ha et liv videre. Videre er det knyttet spenning til hva som skjer med strukturkvotene, blant annet hva regjeringa vil si om hjemfall av de strukturerte kvotene. Det er også knyttet spenning til hva som skal skje med pliktsystemet for de industrieide trålerne. Etter tiår med debatt, utspill og beskyldninger i mange retninger, kan dette bli historiske avgjørelser.Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet tirsdag kveld. - Kvotesystemet er opp gjennom årene blitt et lappeteppe av forskjellige ordninger. De fleste er enige i at det er på tide å forenkle og modernisere dette systemet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding. Tema som opplagt vil engasjere er om Finnmarksmodellen, med en firedelt lengdegrense i kystflåten, vil ha et liv videre. Videre er det knyttet spenning til hva som skjer med strukturkvotene, blant annet hva regjeringa vil si om hjemfall av de strukturerte kvotene. Det er også knyttet spenning til hva som skal skje med pliktsystemet for de industrieide trålerne. Etter tiår med debatt, utspill og beskyldninger i mange retninger, kan dette bli historiske avgjørelser.Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet tirsdag kveld. - Kvotesystemet er opp gjennom årene blitt et lappeteppe av forskjellige ordninger. De fleste er enige i at det er på tide å forenkle og modernisere dette systemet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding. Tema som opplagt vil engasjere er om Finnmarksmodellen, med en firedelt lengdegrense i kystflåten, vil ha et liv videre. Videre er det knyttet spenning til hva som skjer med strukturkvotene, blant annet hva regjeringa vil si om hjemfall av de strukturerte kvotene. Det er også knyttet spenning til hva som skal skje med pliktsystemet for de industrieide trålerne. Etter tiår med debatt, utspill og beskyldninger i mange retninger, kan dette bli historiske avgjørelser.
Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet tirsdag kveld. - Kvotesystemet er opp gjennom årene blitt et lappeteppe av forskjellige ordninger. De fleste er enige i at det er på tide å forenkle og modernisere dette systemet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding. Tema som opplagt vil engasjere er om Finnmarksmodellen, med en firedelt lengdegrense i kystflåten, vil ha et liv videre. Videre er det knyttet spenning til hva som skjer med strukturkvotene, blant annet hva regjeringa vil si om hjemfall av de strukturerte kvotene. Det er også knyttet spenning til hva som skal skje med pliktsystemet for de industrieide trålerne. Etter tiår med debatt, utspill og beskyldninger i mange retninger, kan dette bli historiske avgjørelser.Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet tirsdag kveld. - Kvotesystemet er opp gjennom årene blitt et lappeteppe av forskjellige ordninger. De fleste er enige i at det er på tide å forenkle og modernisere dette systemet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding. Tema som opplagt vil engasjere er om Finnmarksmodellen, med en firedelt lengdegrense i kystflåten, vil ha et liv videre. Videre er det knyttet spenning til hva som skjer med strukturkvotene, blant annet hva regjeringa vil si om hjemfall av de strukturerte kvotene. Det er også knyttet spenning til hva som skal skje med pliktsystemet for de industrieide trålerne. Etter tiår med debatt, utspill og beskyldninger i mange retninger, kan dette bli historiske avgjørelser.
Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet tirsdag kveld. - Kvotesystemet er opp gjennom årene blitt et lappeteppe av forskjellige ordninger. De fleste er enige i at det er på tide å forenkle og modernisere dette systemet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding. Tema som opplagt vil engasjere er om Finnmarksmodellen, med en firedelt lengdegrense i kystflåten, vil ha et liv videre. Videre er det knyttet spenning til hva som skjer med strukturkvotene, blant annet hva regjeringa vil si om hjemfall av de strukturerte kvotene. Det er også knyttet spenning til hva som skal skje med pliktsystemet for de industrieide trålerne. Etter tiår med debatt, utspill og beskyldninger i mange retninger, kan dette bli historiske avgjørelser.