Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter. Beslutningen har virkning fra og med mandag 17. desember.

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning.

Fiskeridirektøren har videre besluttet å øke maksimalkvotene for konvensjonelle havfiskefartøy til 1100 tonn i fisket etter sei nord for 62°N. Beslutningen har virkning fra og med onsdag denne uka.

Bakgrunnen for beslutningen er å finne i Fiskeridirektoratets ukestatistikk, som viser at kystflåten over 15 meter har overfisket sin seikvote kraftig. Denne delen av kystflåtens del av gruppekvota er drøyt 18.000 tonn, mens de per uke 49 hadde levert over 27.000 tonn sei.

For de konvensjonelle havfiskefartøyenes del er situasjonen at det per uke 49 gjensto 2.700 tonn av gruppekvota på 7.000 tonn.